ABOUT iamCNX Co.,Ltd

บริษัท ไอ แอม ซีเอ็นเอ็กซ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2549 โดยกลุ่มบุคคลที่ต้องการเสนอแนวคิดการทำงานแบบ

Creative Studio Solutions ในการตอบสนองความต้องการไม่ว่าจะเป็นงาน Event Organizer,

Exhibition Display, Video&Graphic Production, Media&Sound Production,

PR&Media Planner, Workshop&Traning, Digital Marketing และ MICE DMC

สามารถที่จะรองรับและบริหารจัดการงานที่มีความหลากหลาย ได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งงานแถลงข่าว

งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ งานนิทรรศการ งานมหกรรมแสดงสินค้า งานแสดงดนตรีและคอนเสิร์ต

งานโครงการกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมรณรงค์และสันทนาการ

และเรายังมี Studio สำหรับผลิตผลงานด้าน Media&Sound Production แบบครบวงจร

ตั้งแต่การผลิตงานเพลง งานเสียงสำหรับการแสดงและกิจกรรม งานสปอตโฆษณา อีกทั้งยังมีบริการ

ด้าน Video Production ที่มีขีดความสามารถในการผลิต หนังสั้น Presentation

ที่ใช้ในกิจกรรมหรือแนะนำองค์กร รวมถึงการผลิตรายการ TV ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ

ในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการด้าน Graphic Design ออกแบบเว็บไซต์

และสื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ด้วยการบริการทั้งหมดนี้ทำให้ บริษัท ไอ แอม ซีเอ็นเอ็กซ์ ได้รับความไว้วางใจ

เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน บริษัทเอเจนซี่

และออกาไนเซอร์จากส่วนกลาง ให้ร่วมดำเนินการงานอย่างสม่ำเสมอมาจนถึงปัจจุบัน

 

iSERVICEs

Portfolio Galerry

iShoping Store

Location

Home

About Us

iServices

Portfolio Gallery

Contact Us

iShopping Store

Contact Us

iamCNX Co.,Ltd

142/4 Ragang Rd., Changklan,

Muang Chiangmai, Chiang Mai 50100

Tel./Fax. : 0 5382 1124

E-mail : iamcnx.mk@gmail.com

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Copyright © 2021 Website iamCNX. Design by OtToKiMJi